Search
Information collected

L’Oréal Paris er forpliktet til å beskytte brukernes personlige opplysninger og ønsker å etablere et forhold til brukere som besøker Nettstedet basert på tillit, og har derfor etablert følgende retningslinjer for personopplysninger. For forståelse av retningslinjene, er det enighet om følgende definisjoner:


• “Nettstedet”: betyr webområde på Internett som er tilgjengelig via følgende URL: http://www.botanicalsfreshcare.no, 

• “Du” refererer til besøkende til Nettstedet, 

• “Vi”, “botanicalsfreshcare.no” eller “L’Oréal Paris” refererer til skaperen av nettsiden, dvs. L’Oréal Norge AS. 

• “Samarbeidspartner” betyr ethvert selskap som kontrollerer lorealparis.no, kontrolleres av lorealparis.no eller er under felles kontroll med lorealparis.no og andre selskaper, samt eventuelle andre personer, fysiske eller juridiske, som har en forretningsmessig link til lorealparis.no. 

For å holde oss oppdatert med den tekniske utviklingen og/eller endringer i loven, må vi endre dagens retningslinjer, og vi ber derfor om at du regelmessig holder deg oppdatert på innholdet. 

Hvem omfattes av retningslinjene for personopplysninger? 

 • botanicalsfreshcare.no vil vise åpenhet i forhold til personvern og ønsker å påminne deg om dine rettigheter på dette området. 

  Vi ønsker å påpeke at det for lorealparis.no er selvklart at dine personlige opplysninger vil bli behandlet i samsvar med gjeldende bestemmelser i personopplysningsloven. 

  Denne personvernerklæringen dekker alle besøkende til Nettstedet vårt som ønsker å gjøre seg kjent med og få informasjon om våre produkter og tjenester vi tilbyr, samt delta i konkurranser som vi organiserer. 

  Vi ser det som åpenbart å ikke krenke personvernet til besøkende på Nettstedet vårt, og samler derfor ikke inn noen personlige opplysninger om deg uten forutgående varsel. 

Hva er hensikten med innsamling av personopplysninger botanicalsfreshcare.no utfører? 

 • Vi kan spørre deg om visse opplysninger for best å oppfylle våre kontraktsforpliktelser samt tilby deg best mulig service mens du navigerer på Nettstedet. 

Derfor kan botanicalsfreshcare.no spørre deg om personlig informasjon, spesielt hvis du: 

 • • deltar i noen form for konkurranse eller kampanje som er sponset av oss og/eller noen av våre partnere. 

  • svarer på undersøkelser på Nettstedet; 

  • rapporterer et problem med vår nettside, eller noen av de tjenestene vi tilbyr deg. Du bør være oppmerksom på at hvis du skriver til oss, vil vi lagre en kopi av denne korrespondansen. 

  • Går med til at svare på undersøgelser, som vi (eller nogle af vores samarbejdspartnere) udfører blandt internetbrugerne, og som anvendes til interne studier.


  Når vi samler inn personlig informasjon vi vil, i den grad det er mulig, å inkludere en kobling til den gjeldende politikken. 

  Generelt utformet samling av personlige opplysninger til å tillate oss å bli kjent med deg bedre og dermed tilpasse tilbudene våre for å møte dine behov. 

  Brukeren samtykker også at L’Oréal Paris, kan gå på personlige data knyttet Bruker til L’Oréal Paris partnere.